Categories: informace

Záznam poutní mše svaté v Žilině

Záznam poutní mše svaté ze dne 4.12.2021 v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína. Hlavním celebrantem byl P. Marián Pospěcha, lutyňský farář a známý komentátor v TV Noe. Z duchovních se dále mše účastnili P. František Antonín Dostál – děkan farnosti Hranice na Moravě, z novojičínských duchovních P. Alois Peroutka, P. Jakub Vavrečka a jáhen Antonín Glogar.

Na varhany hrál Petr Strakoš v doprovodu trubek Davida Skařupy a Martina Krejčiříka a se zpěvem Terezy Kozubkové a Renáty Klaputové.

Fotografie můžete najít na odkazu zde.