O nás

Jsme otevřené společenství křesťanů, kteří se potkávají při bohoslužbách a vzájemných setkáních. Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří hledají společenství s trvalými hodnotami a chceme být na blízku těm, kteří touží po duchovním prostředí.

Co nabízíme

Naše společenství nám v různých menších skupinách dává šanci dívat se za horizonty našeho současného vědění a chápání. Podporujeme se vzájemně v trpělivosti, odhodlání a především v touze po poznání.

Svátostný život

Svátosti jsou pro nás opěrným sloupem pro náš duchovní život. Jsou to velké dary a pokladny milostí, které Bůh uchovává ve své církvi.
Stačí jen s vírou přijít k prameni ...

Charitní činnost

Spolu s místní charitou pěstujeme ochotu věnovat se potřebným. Rozvíjíme pocit zodpovědnosti a ukazujeme cestu, jak mohou všichni přispět a využít svůj potenciál k pozitivním změnám.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Jičín

Náš farní kostel

Centrem naší farnosti je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je pozoruhodnou barokní památkou a základní dominantou města a historického centra města, kterou týdně navštěvují stovky věřících.

Ve městě jsou ještě další kostely – Nejsvětější Trojice a poutní kostel Panny Marie Bolestné též nazývaný Španělská kaple.

V části Žilina se nachází třetí filiální kostel Sv. Mikuláše, biskupa. Je zde také kaple Umučení Krista na tzv. Lamberku, která vznikla při morové epidemii. V části Bludovice se nachází kaple Sv. Michaela, archanděla.

Farnosti

Spravované farnosti

Naše farnost je součástí ostravsko-opavské diecéze a děkanátu novojičínského. Patří do ní Nový Jičín – město, část Žilina a část Bludovice.

Spravované farnosti: