Ohlášky farnosti Nový Jičín

týden od 27.11. do 4.12.2022

Bohoslužby

Bohoslužby

DEN LITURGICKÁ OSLAVAKOSTEL…HOD… ÚMYSLY MŠE SV., POBOŽNOSTI
Neděle
27.11.
1. neděle adventní FK  7.30za + dceru Agátu a rodiče Agátu a Rogera Pitrovy
FK10.00za farníky zvl. za požehnané naplnění adventní doby, a především za všechny děti, které se připravují na první sv. smíření a sv. přijímání a jejich rodiny
  ŠK18.30za + Růženu Hanzelkovou, jejího bratra Josefa, sestru Marii a švagrovou Marii Hanzelkovou a živé rodiny
Pondělí 28.11. FK  6.45za Věru a Vlastimila Šustkových a Ladislava a Ludmilu Vilčovy a živou rodinu
  NT18.00za + Jaroslava Golicha a jeho manželku Annu
Úterý 29.11. FK  6.45za živou a + rodinu Skývovou a Machovskou s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a duše v očistci
  ŠK18.00bohoslužba slova se svatým přijímáním
Středa
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštolaFK  6.45na dobrý úmysl dárce
Čtvrtek
1.12.
 FK  6.45za uzdrav. nemocné osoby a požehnání pro celou rodinu
 ŠK18.00za rodinu Willertovou, Bartoňovou, Švihlovou, za paní Pospíšilovou, Papalovou a Kneiflovou
Pátek
2.12.
První pátek zasv. NSJFK  6.45za společenství živého růžence
 FK17.00za + babičku Jitku a živou a + rodinu
Sobota   3.12.sv. Františka Xaverského, knězeFK  6.45za + Boženu Novákovou a rodinu Šebelovou a Novákovou a živou rodinu
 ŽL  9.00 za živé a + farníky a poutníky
   16.00mše sv. v nemocnici v kapli sv. Rafaela
Neděle
4.12.
2. neděle adventní FK  7.30za farníky zvl. za dar naděje do dnešních doby a situace
    FK10.00za Boží požehnání pro živou rodinu a spásu pro zemřelé
  ŠK18.30za + rodiče, + manžela Rudolfa a na poděkování za dar života a za dar zdraví pro celou rodinu

OZNÁMENÍ

  • Dnes probíhá adventní jarmark na faře v Novém Jičíně v 8:30 -12:00 hodin.
  • Teno týden bude první pátek zasvěcený Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno a večer rozšířená možnost k sv. smíření a po celý den tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosím, abyste se napsali na adorační službu na lístek ve farním kostele. Během adorace budeme topit ve třetí a čtvrté lavici vpravo v předních lavicích.  Po večerní mši sv. bude ještě možnost hodinové adorace.
  • V sobotu 3.12. bude poutní mše sv. v 9:00 hod. v žilinském kostele, kterou bude celebrovat známý moderátor Tv Noe o. Marian Pospěcha, farář z Dolní Lutyně.
  • Charita Nový Jičín stejně jako každý rok, prosí farníky o pomoc s vánoční akcí “Dárek pro Ježíše“. Nabízí obdarovat dítě ze sociálně slabého prostředí. Po ranní i dopolední mši si u bočního oltáře můžete vyzvednout fotografii konkrétního dítěte a jeho vánoční přání, které můžete splnit. Za pomoc srdečně děkujeme.
  • Na 3. neděli adventní za 14 dní bude na konci mše sv. možnost si přinést k požehnání Jezulátko ze svého domácího betléma k požehnání. Je možno k požehnání si zakoupit Jezulátko v sakristii ve farním kostele.
  • Sbírka na opravy ve farnosti z minulé neděle vynesla obnos 22.941,- Kč.  Všem díky za každý dar.
  • Zapisují se úmysly mší sv. na první čtvrtletí nového roku. Je pár volných úmyslů ještě kolem vánočních svátku. Můžete si nechat zapsat po každé ranní mši sv. nebo v hodinách kanceláře.
Print Friendly, PDF & Email