Děkanát Nový Jičín

Farnost Nový Jičín

Základní informace

Místní církví v římskokatolické církvi je diecéze, jejímž správcem je místní biskup. Diecéze se správně dělí na několik okrsků, kterým se u nás na Moravě a ve Slezsku říká děkanáty. Naše diecéze ostravsko-opavská má celkem jedenáct děkanátů. V čele děkanátu je děkan, který je do tohoto úřadu jmenován na pět let. Je pomocníkem biskupa v řízení diecéze na území svého děkanátu, svolává kněze na pravidelná setkání, má právo vizitace, a další práva a povinnosti vůči kněžím a farnostem svého děkanátu. Děkanát je totiž tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje – to znamená zjišťuje jménem místního biskupa stav pastorační, administrativní a ekonomický jednotlivých farností a pomáhá, aby vše bylo v pořádku dle směrnic církve.

Novojičínský děkanát je území rozprostírající se na asi větší polovině okresu Nový Jičín východně od řeky Odry, která tvoří hranici s děkanátem bíloveckým.

 

Pověření v děkanátu

V čele děkanátu je momentálně děkan P. Alois Peroutka, farář v Novém Jičíně. 

Služba místoděkana je momentálně neobsazená.

Mládež děkanátu má na starosti P. Jan Jurečka, farní vikář z Kopřivnice.

Ministranty děkanátu mají na starosti P. Dušan a P. Vladimír Zelinovi.

O rodiny v děkanátu se stará pan Antonín Glogar, jáhen v Novém Jičíně.

 

Farnosti děkanátu

Farnosti v děkanátu Nový Jičín

Novojičínský děkanát je tvořen 27 farnostmi:
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Jeseník nad Odrou, Kopřivnice, Kunín, Libhošť, Lichnov u N. Jičína, Lubina, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Petřvald u N. Jičína, Příbor, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Šenov u N. Jičína, Štramberk, Tichá, Trnávka, Veřovice, Vlčovice, Ženklava a Životice u N. Jičína.

Znak novojičínského děkanátu

Děkanát Nový Jičín erb

Původ:
Konsekraci děkanského chrámu v Novém Jičíně za doby biskupa Jakuba z Lichtensteinu (1738-1745) připomíná jeho erb – v modrém poli zaoblený stříbrný klín.

Červená růže je zde jako atribut P. Marie, jíž je zasvěcen děkanský chrám.

Polovina kravařské zavinuté střely je převzata z městského novojičínského znaku.

Poznámka: Klobouk nad znakem je vždy vyjádřením úřadu – rozdělení je dle střapců – děkanský klobouk má pouze na každé straně jeden střapec nebo šňůrku. Vyššími hodnostmi se šňůrky násobí.