Ohlášky farnosti Kunín

týden od 22.5. do 29.5.2022

Bohoslužby

Bohoslužby

DENHOD. ÚMYSLY MŠE SV., POBOŽNOSTI
Čtvrtek18:00 
Neděle  8:45 

 Oznámení

  • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 18 hod.
  • Od čtvrtku do pátku dalšího týdne bude probíhat novéna ve farním kostele v N. Jičíně – modlitební příprava pro ty, kteří chtějí přijmout sv. biřmování skrze o. biskupa Martina v sobotu 4.6. v 10 hod. dopoledne ale pro všechny, kteří ji využijí jako modlitební přípravu na nedělní slavnost seslání Ducha sv. za 14 dní. Kromě prvního čtvrtečního setkání, které bude hned po skončení večerní mše sv. kolem 19 hod. budou další setkání v 18 hod. ve farním kostele vždy před svátostným Ježíšem. V sobotu navíc bude tato novéna spojena s písněmi naší scholy a hlavně pro biřmovance a jejich kmotry bude od 17 hod. možnost sv. smíření – bude přítomen cizí zpovědník. Všechny zveme na tento modlitební zápas oživení darů Ducha sv. nebo přípravu na jejich přijetí.
  • Mládež děkanátu NJ pořádá pro děti 1. až 5. třída víkend plný dobrodružství a to 11.-12.6. na Starém Jičíně. Více informací na plakátku v kostele nebo na webu farnosti.
  • Naše farnosti plánují na sobotu 25.6. pouť na sv. Hostýn, která bude spojena s poděkováním za přijetí biřmování, a protože ten den je na sv. Hostýně pouť pro děti a mládež, je to i příležitostí pro naše děti a mládež poděkovat za celý školní rok.  Odjezd autobusu bude v 8 hod. od fulnecké zastávky a návrat kolem 16:30 odpoledne. Závazně je možno se přihlašovat přes pí. Mikulovou se zaplacením autobusu 160 Kč dospělí a 100 děti a mládež do 16 let včetně, děti do 6 let zdarma.
  • Sbírka na opravy ve farnosti z minulé neděle vynesla obnos 2 705,- Kč. Dnes je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Print Friendly, PDF & Email