Ohlášky farnosti Šenov u Nového Jičína

26. týden v mezidobí – od 25.9.2022 do 2.10.2022

Bohoslužby

Bohoslužby

DENLITURGICKÁ OSLAVABARVA…HOD…ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ
Neděle 25.9.26. neděle v mezidobíZ10:15Za zemřelé rodiče Hegarovy a živou rodinu
Středa 28.9.Slavnost sv. VáclavaB7:30Volný úmysl
Čtvrtek 29.9.svátek sv. Michaela, Gabriela a RafaelaB17:00Za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
Neděle 2.10.27. neděle v mezidobíZ10:15Za dar společného života s prosbou o ochranu Boží i Panny Marie, pro rodiny Kaštovkou, Knápkovou a Bezděkovou

Oznámení

  • Minulou neděli se na církevní školy vybralo 3000,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
  • Modlíme se společně za farnost: každý den v 21:00 hod. doporučuji Otčenáš + Zdrávas Maria. Pamatujme také v modlitbě na ostravsko-opavského biskupa.
  • Ve středu 28.9. bude v 7:30 hod. odjezd všech účastníků poutě do polského sanktuaria sv. Anny od fulnecké zastávky pod farním kostelem.
  • V sobotu 1.10. se koná diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin do frýdecké baziliky. Je možné putovat pěšky od Marie k Marii z příborského kostela. Sraz je v 8 hod. ráno. Mše sv. v bazilice je v 17 hod. a předtím bude přípravný program v duchu památky sv. Terezie z Lisieux. Více informací na plakátcích na nástěnkách. Farnost neplánuje žádný autobus. Účastníci se dostanou buď vlastní dopravou nebo se nabízí spoj do Frýdku, který odjíždí ve 15:34 z autobusového nádraží v N. Jičíně a po mši sv. z autobusového nádraží ve Frýdku odjíždí autobus v 18:38 zpět do N. Jičína. Zkuste se také vzájemně domluvit nebo nabídnout odvoz. Úmysly poutě jsou velmi aktuální pro život naší místní církve.

Print Friendly, PDF & Email