Biřmování
Categories: svátosti

Příprava na svátost biřmování

Milí přátelé,rád bych v našem farním společenství nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po prohlubování dospělé podoby své křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této […]

podrobnosti