Biřmování
Categories: svátosti

Příprava na svátost biřmování

Milí přátelé,
rád bych v našem farním společenství nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po prohlubování dospělé podoby své křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této svátosti.

Pokud pozvání přijmete, vyplňte přihlášku (níže ke stažení) a odevzdejte ji přímo na faře nebo po kterékoliv mši sv. knězi. Po přihlášení se dozvíte termín prvního setkání, kde se představíme a domluvíme na podobě přípravy podle situace, která se nám bude nabízet.
Nebojte se přijmout pozvání a stát se součástí hledajícího a slavícího společenství, ve kterém se můžeme ptát, nacházet odpovědi, slavit a společně růst ve víře.

Přihlášku může podat ten, kdo letos dovrší 15 let a bude mít po ZŠ. Přihlášku odevzdejte nejpozději do neděle 30. května 2021 osobně o. Aloisovi nebo o. Jakubovi. Přijetí sv. křtu případně církevního sňatku těch, kteří jsou pokřtění nebo sezdáni mimo N. Jičín, Šenov, Kunín je nutno doložit potvrzením o přijetí sv. křtu a potvrzením církevního sňatku. Potvrzení nemusíte přinést okamžitě na začátek přípravy.

Za všechny, kteří přípravu chystají, vás srdečně zve a na spolupráci se těší

o. Alois