Categories: ze života farnosti

Tříkrálová sbírka v Libotíně

Příspěvek MUDr.Machovské

Začíná rok 2022. Je neděle, mše svatá se blíží ke konci. Je posvěcena křída ke svátku Tří králů a je uděleno požehnání. Po ukončení mše vyslovuje kněz prosbu o pomoci dospělých při Tříkrálové sbírce. Prosba kněze padá i na mou hlavu. Po loňském roce zákazů svátek Klanění tří králů nabývá velikosti.

Pro pravoslavnou církev v zemích, kde se řídí Juliánským kalendářem, posunutým o 13 dní, den 6.1. ukončuje 40-denní půst slavnostní večeří o 12 chodech, začíná oslava NAROZENÍ PÁNĚ a pokračuje velkým svátkem 7.1. V zemích, kde se řídí Gregoriánským kalendářem, svátek připadá na dny 24. a 25.12. Od středověku je tříkrálová koleda tradicí, spojenou s oslavou PÁNĚ.

Po domluvě s organizátory Tříkrálové sbírky, konané pod záštitou Charity České republiky, je mi přidělena skupina Libotín. Vyplňuji doklad totožnosti dospělé osoby, kde je uvedeno i číslo pokladničky a jsou mi přiděleni 3 králové, děti mých přátel. Libotín je místo mých toulek přírodou, teď je spojen s mou premiérovou tříkrálovou koledou. Den koledy je stanoven na Libotíně na 8.1.2022.

Ráno odjíždím na Štramberk Bařiny a připojuji se k rodině přátel. Společně dvěma auty dorazíme na Libotín. V rodinném domě si děti oblékají královská roucha a korunu a po společném focení se dělíme na dva týmy. Náš tým má přiděleny osamělé domy v lukách. Je chladno a fouká, ale nálada je skvělá. Pán nás zkouší, zda to nevzdáme. První pokusy jsou prázdné domy bez lidí, necháváme ve schránkách kartičku s obrázkem tří králů, aby věděli, že tudy prošli koledníci. Nejmenšímu Honzíkovi končí v puse obsah malého sáčku cukru, běžně podávaný ke kávě a všichni vesele pokračujeme v hledání dalších stavení. A je tu první úspěch. Otvírá nám usměvavá mladá paní, děti častuje sladkostmi, v kasičce končí 1. dar. Zpíváme Tříkrálovou koledu a na rám dveří posvěcenou křídou píšeme K+M+B+2022/Kašpar +Melichar +Baltazar +2022/mezinárodně C+M+B+/Christus Mansionem Benedicat. Kriste požehnej domu, +OTEC+SYN+DUCH SVATÝ.

Vyrážíme hledat další stavení za zpěvu s Božím požehnáním. Na louce mladý muž vyvádí 2 koně. Děti pozorují výcvik koní a jdeme dál do chatové oblasti. V brance zahrady jsou zapomenuté klíče, nikde nikdo. Dáváme klíče alespoň z druhé strany, do schránky vkládáme obrázek 3 králů. Zazpíváme koledu, provedeme na rám dveří zápis a jdeme dál. Honzík dostává další příděl cukru a hned je vpředu. Pod kopcem si hrají dva chlapci, jsou doma sami. Zpíváme, dáváme kartičku, zapíšeme nápis na dveře domu. Za chvíli nás kluci dohánějí s darem pro pokladničku od rodičů. Dostáváme se do uliček poblíž Ženklavy. Pán nás odměňuje za trpělivost, děti nestačí rozdávat kartičky s obrázky tří králů. Honzík již nepotřebuje cukr, v každém domku jsou děti obdarovány pytlíky sladkostí, doma pak bude královské dělení. Uzavřená kasička se plní až po víčko, prožíváme radost ze setkání, vše probíhá za splnění platných opatření. Během putování se Honzík potěšil s různými zvířátky, teletem, koňmi, kočkami, psi.

Naše putování končí. Po tříhodinové koledě se těšíme na horký čaj. Po krátké cestě se rozdělujeme, kasičku odevzdáváme organizátorům, děti předávám rodičům a já odjíždím domů oslavit rodinné narozeniny.