Poutní mše sv. v Žilině

4. prosince 2021 v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína se konala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl P. Marián Pospěcha, lutyňský farář a známý komentátor v TV Noe. Z duchovních se dále mše účastnili P. František Antonín Dostál – děkan farnosti Hranice na Moravě, z novojičínských duchovních P. Alois Peroutka, P. Jakub Vavrečka a jáhen Antonín Glogar. Na varhany hrál Petr Strakoš v doprovodu trubek Davida Skařupy a Martina Krejčiříka  a se zpěvem Terezy Kozubkové a Renáty Klaputové.

Na celý záznam mše svaté se můžete podívat na našem youtube kanálu zde.