Biřmování
Categories: nezařazeno

Novéna k Duchu svatému

Ve dnech od 26.5. do 3.6.2022 bude každý den v 18:00 hod. (26.5. po večení mši svaté) Novéna k Duchu svatému. Novény se v rámci přípravy na biřmování účastní všichni, kteří se připravují na udělení Svátosti biřmování. Na novénu jsou ale zváni všichni farníci.

Svátost biřmování budeme v naší farnosti slavit 4.6.2022 společně otcem biskupe, Martinem Davidem.

Pozvánka na biřmování zde.