Otevřená Bible
Categories: kvíz, víte že

Adventní znalostní kvíz

Opět přinášíme znalostní kvíz, kterým si můžete rozšířit nebo osvěžit znalosti v oblastech spojených s vírou, děním ve farnosti. Njadete zde také odpovědi na kvízové otázky z farního zpravodaje Okénko.

V roce 1715 vypukl v Novém Jičíně mor. Nemocní byli izolováni v lazaretu na místě, kde dnes stojí kaple Na Hliníkách na Lamberku. O hmotnou stránku se staral lazebník Gotfrid Ignác Mittel, který na následky moru zde i zemřel a má u kaple pamětní desku. O duchovní péči se staral tehdejší kaplan Jan František Hertel, který izolaci s nemocnými přežil. Později se stal novojičínským farářem (mimo jiné v letech 1729-32 vystavěl v dnešní podobě farní kostel) a jako ocenění jeho zásluh byl jmenován i děkanem u P. Marie v Kroměříži. Dnešní Novojičínský děkan otec Alois Peroutka měl opačnou životní dráhu, neboť shodou okolností na tomto místě 2 roky působil hned po svém svěcení jako kaplan. V kterých letech to bylo?

Na Hliníkách na Lamberku
Správně! Špatně!

Ve farním kostele a Španělské kapli, kde je mnoho bohoslužeb obětavě slouží celá řada kostelníků, mnozí sem, zejména ve všedních dnech, dojíždějí i z okolí. Někteří vzhledem k různým okolnostem (např. studiu, zaměstnání) vypomáhají jen občas. Seřaďte nyní sloužící kostelníky podle data zahájení této záslužné služby od nejstarších k nejmladším.

Španělská kaple - kostel Panny Marie bolestné Nový Jičín
Správně! Špatně!

Seřaďte kostelníky – chlapy (ptát se žen na věk je neslušné) dle věku od nejstaršího po nejmladšího

Farnost Nový Jičín
Správně! Špatně!

Oltář na epištolní straně (vpravo u vchodu do kostela od fary) je zasvěcen sv. Františku Xaverskému. Koho zobrazují sochy dvou světců po bocích oltáře?

Správně! Špatně!

Dnešní oblíbený pohyblivý betlém ve Španělské kapli je neustále obnovován a vylepšován. V kterém roce byl položen základ partou okolo pana Kaštovského staršího?

Betlém Španělská kaple
Správně! Špatně!

Víte, kolik je v betlému Španělské kaple figurek?

Betlém Španělská kaple
Správně! Špatně!

Růženec, jak ho známe dnes, je raně středověkého původu, kdy svatý Dominik ustálil pořadí jednotlivých korálků a je autorem mariánské modlitby. Před kolika zhruba lety to bylo?

Správně! Špatně!

O kolika mudrcích se v Písmu mluví?

Správně! Špatně!

Pouze v jednom evangeliu, v 2. kapitole, se píše o mudrcích z východu. V kterém?

Boží slovo
Správně! Špatně!

Na Hod Boží vánoční 25. prosince se ve dne čte evangelium, začínající vznešenými slovy „ Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí“. Tento citát je jen v jednom evangeliu a to na samém jeho počátku, v kterém?

Otevřená Bible
Správně! Špatně!