Categories: pozvánka

Rovnováha v našem životě

Farnost NJ a Charita NJ zvou na přednášku Mgr.Ireny Smékalové na téma Rovnováha v životě ženy. Přijďte milé ženy ve čtvrtek 30. 3. 2023, v postní době více než kdy jindy, hledat pod vedením zkušené psycholožky a terapeutky životní rovnováhu… Na akci je třeba se předem přihlásit, počet účastnic je omezen.