Categories: ohlášky

Pastýřský list 4. neděle postní

Milí spolubratři,

v letošním roce si připomínáme 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči.

Toto výročí oslavíme mimo jiné v příštím týdnu při nedělní bohoslužbě v kostele svatého Václava v Ostravě, kterou bude přenášet Tv Noe.

Posílám k tomuto výročí pastýřský list určený k přečtení při bohoslužbách ve farnostech o 4. neděli postní (19. března 2023).

S přáním milostiplných dnů přípravy na Velikonoce.

+ Martin David