Přihláška do náboženství
Categories: informace

Přihláška do náboženství

Prosíme rodiče, kteří budou přihlašovat své děti do náboženství od 1. až 3. třídy ZŠ Komenského tzv. nová a stará škola, ať laskavě vyplní přihlášku nejlépe do další neděle a odevzdají v sakristii nebo na faře. Potřebujeme vědět z důvodu organizace vyučování hodin a domluvy s vedením obou škol. Hlavně 1. tříd, kde nemáme vůbec přehled. Přihlášku naleznete buď na stolečku v kostele nebo přímo na našich webových stránkách.