Bohoslužby
Categories: informace

Bohoslužby a sv. smíření

BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI ZA VĚRNÉ ZEMŘELÉ O DUŠIČKÁCH

(Případné změny z důvodu velkého časového předstihu tisku Okénka sledujte na webových stránkách: www.fnj.cz nebo ohlášky v kostelích).


ÚTERÝ 1. LISTOPADU SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
06:45 a 18.00 farní kostel NJ, mše svatá
17:00 Kunín mše svatá
17:00 Šenov mše svatá


STŘEDA 2. LISTOPADU VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
06:45 a 18.00 farní kostel Nový Jičín, mše svatá
15:00 hřbitov Nový Jičín u centrálního kříže pobožnost za věrné zemřelé
16:30 Kunín hřbitov, pobožnost za věrné zemřelé
17:00 Kunín mše svatá
17:00 Šenov mše svatá
Po mši svaté Šenov hřbitov, pobožnost za věrné zemřelé


SOBOTA 5. LISTOPADU
Po mši svaté (začátek 8:00) Žilina hřbitov, pobožnost za věrné

PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ K ZÍSKÁNÍ MILOSTÍ PRO NAŠE ZEMŘELÉ

Pátek 28.10.

6.15 – 7.30, 16.30 – 18.00 farní kostel

Neděle 30.10.

během dopoledních.bohoslužeb ve farním kostele Nový Jičín
17.00-18.20 ve Španělské kapli NJ
během bohoslužby v Kuníně
po mši sv. v Šenově


Pondělí 31.10.

6.15 – 7.30 farní kostel
17.00 – 17.50 kostel NT


Úterý 1.11.

6.15 – 7.30, 17.00 – 17.50 farní kostel


Středa 2.11.

6.15 – 7.30, 17.00 – 17.50 farní kostel


Pátek 4.11.

6.15 – 8.00, 16.30 – 18.00 farní kostel

Sobota 5.11.

7.15 – 7.50 hod. Žilina
V ostatní dny se zpovídá vždy půl hodiny před mší sv.

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUŠTĚNÍ TRESTŮ ZA HŘÍCHY PŘIVLASTNITELNÉ DUŠÍM VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH:


Je možno získat každý den od l. 11 do 8.11, když:

  • jsme ve stavu milosti posvěcující a přijmeme sv. přijímání
  • pomodlíme se na úmysl Sv. otce jakoukoli modlitbu
  • navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné
    zemřelé.

1. listopadu odpoledne a 2.11 celý den je možno podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (Otče náš a Věřím v Boha),k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky.

Pro získání milostí je potřeba také přijmout sv. smíření a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období.

Od 25.10. do 31.10. lze získat tyto milosti pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou věřící navštívit hřbitovy a pomodlit se za zemřelé v určeném termínu 1. – 8.11.

V ostatní dny v roce za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné odpustky.