Tříkrálový průvod 6.1.2023

Tříkrálový průvod a tříkrálová sbírka

očima Markéty Brožové, koordinátorky Charity Nový Jičín

letošní sbírka je za námi a přinášíme čerstvá čísla výtěžků. Máme radost! Minulá rekordní čísla už zase neplatí a padly rekordy nové. Kasičky ve všech obcích spadajících pod novojičínskou charitu tříkrálové sbírky obsahovaly zase větší obnosy než vloni i předešlých letech. Jinak tomu nebylo ani ve Novém Jičíně a Šenově. Celkový výtěžek za všechny obce včetně online koledy dosáhl cifry 960 967,- Kč.

Nový Jičín – 433 265 Kč
Starý Jičín – 212 589 Kč
Šenov – 82 200 Kč
Kunín – 68 233 Kč
Bernartice – 72 351 Kč
Online koleda – 49 610 Kč
Libhošť (1/2 výtěžku) – 42 719 Kč
Celkem 960 967 Kč

Koledníkům jsme již poděkovali osobně 26. února v kině. Tady děti i doprovody shlédly minidokument o tom, jsme v roce 2022 využili prostředky odložené na humanitární pomoc, vloni tedy na pomoc Ukrajinským rodinám, které zde hledaly útočiště. Nezbývá než poděkovat vám všem za štědré příspěvky do pokladniček. Detailní výtěžky jednotlivých pokladniček ve všech obcích najdete na webu charitanj.cz záložka Tříkrálová sbírka.

65 % vybraných prostředků zůstane novojičínské Charitě, která většinu výtěžku použije na pomoc lidem ze znevýhodněného prostředí, na aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo pořádající vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny a přípravu projektu vzniku nových kapacit sociálního bydlení. Zbývajících 35 % jde na projekty diecézní charity a charity ČR.

Je pro nás velkým závazkem, abychom svěřené peníze použili co nejlépe a aby pomáhaly tam, kde mají. K tomu ovšem potřebujeme i vás. Víte-li o někom, kdo se nachází v těžké životní situaci, neváhejte jej odkázat na nás. Snad budeme umět pomoci.