Slavnost biřmování 4.6.2022

Slavnost svátosti biřmování

V sobotu 4. června 2022 přijalo z rukou otce biskupa Martina Davida 35 biřmovanců svátost biřmování. Spolu s biřmovanci slavil udělení této svátosti také plný kostel Nanebevzetí Panny Marie a nádherná atmosféra slavnosti zanechala ve všech nezapomenutelný  zážitek.