Setkaní duchovních na radnici

Setkání duchovních na radnici

očima Antonína Urbana

V Novém Jičíně je od roku 2003 tradice setkávání vedení Města Nový Jičín (starosta, všichni místostarostové, tajemník a vedoucí sociálního odboru) s představiteli církví působících v našem městě. I letos ve čtvrtek 9. února se jej zúčastnili zástupci Církve českobratrské evangelické (Pavel Prejda), Československé husitské (Milan Koplík) a Apoštolské církve (Radomil Martinec), tradičně se účastní i Sbor církve Adventistů sedmého dne, ale její kazatel Zdeněk Kogut byl nemocen. Za Římskokatolickou církev byli přítomni farář a děkan Alois Peroutka, vikář Kamil Strak a trvalý jáhen Antonín Urban. Témata byla tradiční – vzájemná spolupráce a péče o obyvatele města nejen hmotná a sociální, ale i duchovní.