První svaté přijímání červen 2021

13. června přijalo první svaté přijímání 13 dětí. Slavnostní mše svatá, kdy děti doprovázeli rodiče a plný kostel farníků, byl krásným vyvrcholení více než osmiměsíčního setkávání a přípravy na tento významný milník v životě každého křesťana.