Poutní mše svatá – Žilina

Poutní mše svaté ze dne 2.12.2023 v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Jiří Ramík, farní vikář farnosti Panny Marie při katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Z duchovních se dále mše účastnili P. František Antonín Dostál – děkan farnosti Hranice na Moravě, z novojičínských duchovních P. Alois Peroutka, P. Lukáš Dořičák, P. Zdeněk ŠImíček a P. Adama Kasperek z farnosti Skřipov u Opavy. Na varhany hrál Petr Strakoš v doprovodu trubek Davida Skařupy, Josefa Rybáře, Václava Křesiny a Martina Krejčiříka se zpěvem Terezy Kozubkové.

Na záznam mše svaté se můžete podívat na našem Youtube kanálu zde.