Poutní mše sv. v Žilině

Záznam poutní mše svaté ze dne 3.12.2022 v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína. Hlavním celebrantem byl P. Marián Pospěcha, lutyňský farář a známý komentátor v TV Noe. Z duchovních se dále mše účastnili P. František Antonín Dostál – děkan farnosti Hranice na Moravě, z novojičínských duchovních P. Alois Peroutka, P. Kamil Strak.

Na varhany hrál Petr Strakoš v doprovodu trubek Davida Skařupy, Josefa Rybáře, Václava Křesiny a Martina Krejčiříka se zpěvem Terezy Kozubkové.

Na celý záznam mše svaté se můžete podívat na našem youtube kanálu zde.