Farní kavárna dobrovolníci

Ohlédnutí za spuštěním farních kavárniček

očima Adély Výskalové

Vznik, respektive myšlenka farní kavárny je s námi již od roku 2020. Bohužel možnost setkávání a organizování společných aktivit nám překazila pandemie. Asi tato myšlenka potřebovala uzrát… Jsem moc ráda, že po dvou letech „zrání“ došlo k samotné realizaci. Na podzim roku 2022 za podpory o. Aloise a o. Kamila se mohla uskutečnit první farní kavárna spojená s misiemi.

Farní kavárna slouží k měsíčnímu setkávání farníků po nedělní mi svaté (po mších v 7:30 a v 10:00 hod). Je to příjemná možnost jak si v klidu a teple popovídat, seznámit se blíže s „tvářemi“, které známe pouze od vidění z kostela. Je to způsob, jak společně po slavnostní liturgii v kostele slavit den sváteční i neformálním způsobem. Kdo může, přinese něco na zub. Vše je za dobrovolný příspěvek. V kavárně vypomáhají jednotlivci, ale také celé rodiny s dětmi a hlavně mládež novojičínské farnosti.

Pokud jste doposud nevyužili ani jeden termín kavárny, neváhejte přijít mezi nás v následujících měsících. Termíny kavárny jsou předem dané až do června 2023. Ta příští nás čeká 19. března 2023, opět v přízemí novojičínské fary. Termíny můžete najít v kalendáři akcí na stránce Zveme vás.

Těšíme se na Vás.