Živý růženec

Živý růženec

V naší farnosti působí několik růží živého růžence. Růže je modlitební společenství těch, kteří se rádi mofdlí růženec a vidí v něm duchovní silnou zbraň proti útokům Zlého a zla ve světě, aby na přímluvu Matky Boží zvítězil Kristus v lidských srdcích. Růži tvoří 20 členů, z nichž každý se celý měsíc každý den modlí pouze jeden desátek růžence. Po měsíci se desátky mění tak, že se člen modlí další nový desátek.

V naši farnosti momentálně působí více růží, které si sami organizují své modlitební společenství a je doplňují.

Kdo by se chtěl připojit do nějaké růže, ať se spojí s koordinátorkou Růže Moudrosti paní Beatou Plášilovou, mobil:725 896 580, e-mail: Plasil11@seznam.cz

nebo na koordinátorku růže posledních biřmovanců před pěti lety: Petra Rodić, mobil: 731 567 047,  e-mail: p.rodic@centrum.cz