modlitební společenství matek

Modlitební společenství matek

Je to obrovská síla a povzbuzení pro nás maminky a matky, když se scházíme ke společné modlitbě. Je to příležitost ke ztišení se a ponoření do hluboké modlitby společně s ostatními. Člověk se cítí pevně ukotven a vnímá lépe i potřeby ostatních a nemyslí jen na své prosby. Společenství matek vnímáme jako obohacení pro své životy. Je to pocit, že nejsme sami na všechny ty starosti, bolesti, radosti, že to všechny matky mají podobně. Věříme v sílu modlitby za naše děti a za všechny, za které se modlíme.

Kontakt

Pavlína Koutná, mobil: +420 731 173 622, e-mail: pavlina.koutna@email.cz