schola

Schóla

Naši novojičínskou scholu navštěvují samí talentovaní mladí lidé. Je rozdělená na tzv. malou scholu, kterou tvoří většinou děvčata základní případně střední školy, a pak na velkou scholu, kde chodí již starší děvčata a mladí muži od střední školy počínaje přes vysokou a dále. Ať už svým zpěvem nebo i talentem hrát na nějaký hudební nástroj (máme zde snad – ale to už posoudíte sami – výborné hráče na kytaru, klávesy, flétny, trijangl, hůlky, ale i bongo) každou neděli oslavují Pána. Mohlo by se zdát, že je to velmi snadné přijít na mši svatou a něco „tam shora nebo zdola odzpívat“, ale je to skutečně služba, jak se patří. Někdy to chce dost píle, trpělivosti, ale i odvahy a také ochoty a lásky nejen ke zpěvu, ale i k Bohu samotnému. Některé potencionální zpěváky velké scholy může odradit i „ranní vstávání“, protože se scházíme přede mší svatou a pokud se blíží slavnosti, jako jsou Velikonoce a Vánoce, tak se scházíme ještě dříve a častěji, avšak někteří se odradit nenechají a zpívají s chutí. Velké díky patří Duchu svatému za Jeho dary, kterými nás obdařil a za hřivny, které my můžeme takto rozvíjet.

Malá schola

se schází pravidelně až na nějaké vyjímky – prázdniny vždy v pátek od 15:15 hod. na faře. Nejde pouze o zpěv, ale i o stišení v modlitbě, hru, soutěž a zábavu. Ale také hlavně o nácvik zpěvu na páteční mši sv., která patří vždy malé schole.

Velká schola

se obvykle schází v 9:30 hodin v neděli na faře, kdo by měl zájem přijít mezi nás ať určitě přijde nebo se ozve Kláře Bednářové, mobil: 733 676 631.