Návštěvy nemocných

Nemoc bývá vždy zkouškou trpělivosti a pokory. Nemocní nepřestávají být součástí farní rodiny a nemusí to být vždy starší lidé. Pokud své nemoci prožívají ve spojení s Kristem, stávají se skrytým duchovním pokladem celého našeho společenství.

Jsme si vědomi, že v naší farnosti je celá řada lidí, kteří by rádi přijali duchovní pomoc a útěchu ve stavu nemoci. Zvlášť když dříve, v době, kdy byli ještě zdraví, pravidelně přistupovali ke svátostem a navštěvovali bohoslužby. Jde proto především o zprostředkování kontaktu s knězem, který pak po dohodě s nemocným a jeho nejbližší rodinou určí další možný svátostnných život nemocného.

Kontakt

Mons. Dr. Alois Peroutkafarář a děkan v Novém Jičíně, administrátor exc. farnosti Kunín

podrobnosti