Ministranti Šenov u Nového Jičína

Ministranti

Ministranti jsou důležité osoby, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii službě Bohu u oltáře. Cílem této služby není nacvičit a předvádět nějaké „divadlo“, nýbrž skrze svou službu pomáhat vytvářet důstojnou bohoslužbu k oslavě Boha a k povznesení myslí věřících.

Ministranti novojíčínské farnosti se schází většinou co 14 dní v pátek na faře v Novém Jičíně. Naše setkání vede buď kněz nebo jeden ze starších zkušených ministrantů a je zaměřeno na vytvoření společenství ministrantů, kteří chtějí svou službu v kostele lépe poznávat, naučit se a dělat ji z lásky k Ježíši. Součástí našich setkání je i hra a zábava. Ministranti u nás jsou kluci, muži, páni, kteří rádi pomáhají knězi u oltáře hlavně při mši svaté. Přitom podnikáme různé akce – diecézní pouť ministrantů s o. biskupem, snažíme se mít jednou za rok svůj minivíkend a zúčastňujeme se různých sportovních akcí, jezdíme na kole, chodíme na procházky, hrajeme stolní fotbal, florbal a také ping-pong.

Zveme všechny kluky, muže a pány, kteří by měli zájem také být užiteční při našich společných bohoslužbách a něco z lásky k Bohu pro něj vykonají, na naše společná setkání na faře!

Kontakt