Katecheze

Katecheze a výuka náboženství

Výuka náboženství

Nabízíme pomoc školám a rodičům při přípravě dětí k získávání pozitivního vnímání světa kolem nás. S odkazem na křesťanské tradice hledáme společně s dětmi porozumění křesťanského obrazu Boha. Snažíme se o rozvoj vlastní osobnosti dětí s důrazem na život podle Desatera a konání dobrých skutků. Aktivitami v rámci výuky náboženství učíme nejenom pravdám víry, ale také životu v širší komunitě, kde je pro děti velmi důležité vytvářet přátelství, zažívat společenství s druhými dětmi a podnikat společná dobrodružství a poznání.

Výuka náboženství a přípravy pro rok 2023/2024

 

Kontakt

Mons. Dr. Alois Peroutkafarář a děkan v Novém Jičíně, administrátor exc. farnosti Kunín

podrobnosti