Doprovázení ke svátostem

Doprovázení ke svátostem

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého a upřímného křesťanského života. Pro jejich přijetí je důležitá nejenom osobní příprava, ale také společná příprava ve společenství nebo s knězem. Každoročně připravujeme děti na první svaté přijímání a ke svátosti biřmování je společná příprava každých 5 let. Aktuální informace o přípravách na tyto svátosti najdete na našich stránkách.

Přehledné informace o svátostech najdete na našich stránkách zde.