Biblická hodina

Biblická hodina

Společenství pod vedením kněze nad Božím slovem.

Každou středu (ve školním roce kromě velkých svátků – Vánoce, Velikonoce) od 17:30 hod. se na faře schází společenství „Biblická hodina“. Scházíme se kromě letních prázdnin každý týden mimo Vánoce a Velikonoce. Jak  název napovídá hlavním tématem je Bible a vše kolem Písma svatého.  Společenství pod vedením P.Aloise rozebírá výklady, komentáře a různé zajímavosti, kterých je k Písmu spousty. Pokud máte zájem o Písmo svaté je toto společenství nejlepším způsobem, jak více se učit žít z Božího slova.

Kontakt

Mons. Dr. Alois Peroutkafarář a děkan v Novém Jičíně, administrátor exc. farnosti Kunín

podrobnosti