Udělení svátosti křtu

Udělení svátosti křtu

Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem se stáváme Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. V případě malého dítěte toto rozhodnutí dělají rodiče jako jeho zástupci, kteří spolu s kmotry mají úmysl své pokřtěné dítě uvádět postupně do života víry.

Chci přijmout křest – jak na to?

U dítěte žádá alespoň jeden z rodičů, který si přinese rodný list dítěte k sepsání žádosti o křest a také domluví vhodného kmotra dítěti. Kmotr musí být praktikující křesťan (účast na nedělních bohoslužbách, svátostný život, církevní sňatek a způsob života dle křesťanských zásad – s tím je např. neslučitelný život v partnerském vztahu bez uzavření řádného církevního manželství). Pokud je z jiné farnosti, musí mít povolení ke kmotrovství od svého faráře. Taktéž rodiče z jiné farnosti, musí mít povolení ke křtu dítěte od svého faráře. Rodiče, pokud je to možné i s kmotry, se připravují po domluvě v kanceláři na faře. Křest se udílí v neděli nebo sobotu dle měsíčního termínu (uvedeny níže). V neděli při mši svaté se obvykle křtí v 10.00 hod nebo po této mši sv. Je možné, aby křest byl udělen i jindy, i mimo mši sv. např. v sobotu dopoledne dle přání rodičů.

U dětí nad 7 let a dospělého je nutná řádná příprava, která probíhá pod vedením kněze nejméně 1 rok, během kterého se žadatel o křest stává katechumenem – čekatelem křtu. U dětí je předpoklad navštěvování náboženství příslušného ročníku.

Dospělí mají přípravu dle domluvy se svým farářem, která při zájemcích začíná většinou na začátku školního roku.

Termíny křestních sobot a nedělí v roce 2022

 • 22. a 23. ledna
 • 19. a 20. února
 • 19. a 20. března
 • 23. a 24. dubna
 • 21. a 22. května
 • 18. a 19. června
 • 16. a 17. července
 • 19. a 20. srpna
 • 16. a 17. září
 • 14. a 15. října
 • 19. a 20. listopadu
 • 17. a 18. prosince.

Po domluvě buď ve mši svaté v neděli nebo mimo mši svatou v sobotu a neděli.

V Novém Jičíně mohou být křty po domluvě mezi dopoledními bohoslužbami nebo po velké mši svaté v neděli a v sobotu po ranní mši svaté během dopoledne. Je možné také domluvit i jiný čas.

Kontakt pro farnost Nový Jičín a Kunín

Mons. Dr. Alois Peroutkafarář a děkan v Novém Jičíně, administrátor exc. farnosti Kunín

podrobnosti

Kontakt pro farnost Šenov u Nového Jičína

P. Mgr. Lukáš Dořičákfarní vikář farnosti Nový Jičín, administrátor exc. farnosti Šenov u NJ

podrobnosti